Το ΤΕΕΝΣ ψάχνει Πλοιάρχους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23.

Υποβολή αιτήσεων έως: 22/08/2022

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Επιλογή: 
Ανακοινώσεις