Χίος, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

ZHTEITAI ηλεκτρονικός

με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα αυτοκινήτου και δικύκλου. Αποστολή βιογραφικού στο email: info@qualitysupport.gr