Χίος, Παρασκευή 3 Απριλίου

Από ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ζητείται:

1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ πλήρους απασχόλησης 2) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρ. διεύθ.: naposto1709@gmail.com