Άτομα για παραγωγή καφέ, σέρβις και μπαρ ζητούνται

από εταιρεία εστίασης. Παρέχεται εκπαίδευση, πλήρη ασφάλιση, καλές αποδοχές. Προϋπηρεσία και πτυχίο θα λαμβάνεται υπόψιν!! +30 690 7200960, 10:00 με 20:00   (ZY 0118)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες