Χίος, Τετάρτη 19 Ιουνίου

Εταιρεία Εμπορίας και  Διακίνησης Ποτών, Αναψυκτικών, ζητάει  

να  καλύψει δύο θέσεις εργασίας: α) Οδηγό και β) Βοηθό Αποθηκάριου. Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί.  Πληρ. στα τηλ.: 22710 26050 & 22710 42154   (ΖΥ 0114)