Χίος, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου

Για το κατάστημα Levidis meat center που θα λειτουργήσει σύντομα στη Χίο επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Υπαλλήλους Τμήματος Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα :

·  Απολυτήριο λυκείου

·  Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση του κλάδου

·  Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που έχουν γνώσεις σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας,(επιθυμητό το δίπλωμα κρεοπώλη) ενώ θα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από τα στελέχη της εταιρίας.

Νέος ή νέα με γνώσεις παρασκευής και μαγειρικής στον τομέα του κρέατος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: levidischios@gmail.com (ΖΥ 0096)