Η εταιρεία «CHIOS HOUSES ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ενδιαφέρεται για πρόσληψη πτυχιούχου υπαλλήλου διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητα προσόντα:

• πολύ καλή χρήση Η/Υ • άριστο επίπεδο Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών: tharmenakis@yahoo.gr

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες