Η Εταιρεία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ

επιθυμεί να προσλάβει

Εργατοτεχνίτη (έδρα Χίος) - (Κωδ. Θέσης REV 74)

Προφίλ εταιρείας:

Η REVOIL είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 10% με δίκτυο 530 πρατηρίων και στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Παραλαβή και αποθήκευση υγρών καυσίμων
  • Παρακολούθηση αποθηκών, παράδοση καυσίμων και φόρτωση Β/Φ
  • Διαχείριση - Χειρισμός προσθέτων
  • Εκτέλεση εργασιών βασικής συντήρησης

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
  • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας
  • Βασική Γνώση υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών  δικτύων (επιθυμητή)
  • Άμεση διαθεσιμότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ευκαιρίες ανάπτυξης

Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@revoil.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8976000, εσωτ. 106

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες