Η εταιρεία Πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ αναζητά υπεύθυνο

Υπεύθυνο Λειτουργίας για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων στη Χίο

Προφίλ εταιρείας:

Η REVOIL είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 10% με δίκτυο 530 πρατηρίων και στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η REVOIL διαθέτει ιδιόκτητη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Χίο, όπου και κατέχει 30% μερίδιο αγοράς.

Η θέση αφορά στην πρόσληψη Στελέχους Υπεύθυνου Λειτουργίας και Ανάπτυξης Πωλήσεων Καυσίμων και Λιπαντικών για πρατήριο πλήρους φάσματος υπηρεσιών στη νήσο Χίο.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνολική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων όγκου και κερδοφορίας του πρατηρίου
 • Παρακολούθηση καθημερινής λειτουργίας και εικόνας πρατηρίου
 • Διοίκηση και αξιολόγηση προσωπικού πρατηρίου
 • Διαχείριση ταμειακών συναλλαγών, παραγγελιών και ορθής τήρησης αποθεμάτων καυσίμων
 • Υπεύθυνος για την εφαρμογή των εταιρικών διαδικασιών υγιεινής και ασφαλείας στο πρατήριο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία άνω των 5 ετών σε λειτουργία και διαχείριση πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Κάτοχος πτυχίου επαγγελματικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, πτυχίο ΑΕΙ επιθυμητό
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Εργασία με κυλιόμενο ωράριο βαρδιών

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μηνιαίος μισθός και bonus βάσει επίτευξης στόχων)
 • Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Δυνατότητα επιδότησης ενοικίου σε περίπτωση μετεγκατάστασης

Αποστολή βιογραφικών στο hr@revoil.gr αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες