Η ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ζητάει υπάλληλο

για την επιχείρησή της. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο  email: hioeuro1@gmail.com   (ΖΥ 0184)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες