Χίος, Πέμπτη 22 Αυγούστου

Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφών Κασσουδάκη

Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφών Κασσουδάκη ζητά οδηγό και βοηθό φορτοεκφορτωτή. Πληρ. στο τηλ. 22710 23301 (ΖΥ 2048).