Μηχανικός Βαρέων Οχημάτων, ζητείται από επιχείρηση

σκυροδέματος και ασφάλτου στη Χίο. Με εμπειρία στη συντήρηση και επισκευές βαρέων οχημάτων.  Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων. Πληρ. στα τηλ.: 6974 44 76 81 και 22710  78705 (εσωτ. 2)  (ΖΥ 0133 )

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες