Στα super market Χαρά επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Υπάλληλο Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών
  • Επιθυμητή η προϋπηρεσία
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που έχουν γνώσεις σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας (απαραίτητο το δίπλωμα κρεοπώλη), ενώ θα υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από τα στελέχη της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: elenigiannoumi@chiosxara.gr  ή εναλλακτικά να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης εργασίας σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες