ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ

1. Υπάλληλο για απαιτούμενες εργασίες σε μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, μονάδα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών καθώς και για υποστηρικτικές εργασίες στο γραφείο της εταιρείας.  Μόνιμη εργασία πλήρης απασχόλησης. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Απαιτούμενο δίπλωμα για αυτοκίνητο και μηχανάκι.

2. Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία (θέση εργοταξιάρχη) σε έργα οδοποιίας, ύδρευσης - αποχέτευσης. Μόνιμη εργασία πλήρης απασχόλησης. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών:

Email: texnetch@otenet.gr

Τηλ. 2271040280

Fax: 2271081381

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες