Χίος, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

Θέση εργασίας Κοινωνικής/ού Επιστήμονα:

H International Rescue Committee αναζητά Κοινωνική/ό Επιστήμονα για απασχόληση στο Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων στη Χίο.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ανθρωπιστικών ή/και κοινωνικών επιστημών
  • Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα Οδήγησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.skywalker.gr/Mental-Health-Caseworker---Chios.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: Irini.serafeim@rescue.org