Χίος, Κυριακή 26 Μαΐου

ZHTEITAI υπάλληλος για απασχόληση

 σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.  Aπαραίτητο  δίπλωμα οδήγησης Α΄και Β’. Πληρ. στο τηλ. 6937377043 (ΖΥ 0111)