ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρεία

εκμετάλλευσης ακινήτων, βοηθός λογιστής, -στρια. Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Singular και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών tharmenakis@yahoo.gr

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες