Ζητείται, από τεχνική εταιρεία,

νέος ηλικίας έως 45 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για εργασία γραφείου γενικών καθηκόντων καθώς και για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητη γνώση χρήσης Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης για αυτοκίνητο και μηχανάκι. Αποστολή βιογραφικών στο zeniodispikoynis@gmail.com.  (ΖΥ 0182)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες