ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο

με γνώσεις AutoCAD, PHOTOSHOP, 3d σχεδίασης.  Αποστολή βιογραφικών: loangeliki@hotmail.com & le_ma_xios@yahoo.gr  

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες