Χίος, Τετάρτη 8 Απριλίου

Ζητείται χειριστής φόρτωσης σκυροδέματος και υπεύθυνος εργοταξίου

  μονάδος σκυροδέματος και ΑΕΚΚ για μόνιμη εργασία. Προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και βασικές γνώσεις Η/Υ. Πληρ.  στο  τηλ. 22710 81380  (ΖΥ 2370)