ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη εργασία,

για φροντίδα ηλικιωμένης γυναίκας στο Δαφνώνα. Πληρ. στο τηλ: 697 650 8214  (ΖΥ 0147)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες