Χίος, Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας

από βιοτεχνία έτοιμων γευμάτων. Πληρ. στο τηλ. 6908333352. (ΖΥ 0124)