Ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία (θέση εργοταξιάρχη) σε τεχνική εταιρεία στη ΧΙΟ.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εμπειρία στην κατασκευή έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης
  • Εργασία υπαίθρου και εργασία γραφείου
  • Επιμετρήσεις κλπ.

Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό στο email   texnetch@otenet.gr  (ΖΥ 0140)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες