Χίος, Παρασκευή 22 Μαρτίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος συνεργάτης

(Μηχανικός - Αρχιτέκτων, Πολιτικός, Τεχνολόγος σχεδιάστρια κλπ.) με καλή γνώση Autocad ή ανάλογες γνώσεις. Εκτιμητέα η εμπειρία, μισθός ικανοποιητικός και ασφάλιση για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο. Πληρ. στο τηλ. 6934 378-388, e-mail: naposto@hol.gr