Χίος, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με Γ’ κατηγορία δίπλωμα,

για την επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Μόνιμη εργασία με ασφάλιση. Πληρ. στο τηλ. 22710 31111.  (ΖΥ 1210)