ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός

για όλες τις δουλειές του σπιτιού και μαγείρεμα, 6ωρη εργασία, 6 μέρες τη βδομάδα.

Πληρ. στο τηλ.: 69 45 837 406 (ΖΥ 0150).

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες