ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Πολ. ή Τοπ. Μηχανικός ή Τεχνολόγος Έργων ή

σχεδιαστής - στρια με εμπειρία σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, εκπονήσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, διεκπεραίωση φακέλων πολεοδομικών αδειών και γνώση Autocad για άμεση πρόσληψη σε Τεχνικό Γραφείο, αποκλειστική απασχόληση, πλήρες ωράριο και ικανοποιητικές αποδοχές. Πληροφορίες: τηλ. 6934378388. E-mail:naposto@hol.gr για αποστολή βιογραφικών. (ΖΥ 1314)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες