Χίος, Παρασκευή 5 Ιουνίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ – ΤΕΙ

για πλήρη απασχόληση από κατασκευαστική εταιρεία για έργα εντός Χίου. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, γνώσεις σύνταξης οικονομικών προσφορών, προμετρήσεων – επιμετρήσεων, επίβλεψη εργοταξίων, γνώση κατασκευαστικών υλικών, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο mail: ampachas@yahoo.gr (ΖΥ 0110)