ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για λογιστικό γραφείο.  

 Αποστολή βιογραφικού στο  e-mail: pasadis1@otenet.gr  (ΖΥ 0139)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες