Ζητείται υπάλληλος σε κατάστημα ηλεκτρολογικού

και υδραυλικού υλικού, γνώστης Η/Υ και Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακολούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail: tripleservice16@gmail.com

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες