ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βασικές αρμοδιότητες:
·         Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος & της άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών
·         Διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού
·         Προσήλωση στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της εταιρείας
·         Παρακολούθηση τήρησης κανόνων & διαδικασιών της εταιρείας
·         Έλεγχος αποθεμάτων, οργάνωση αποθήκης, προώθηση πωλήσεων, στοχευμένες παραγγελίες
 
Προφίλ υποψηφίου /ας:
·         Πτυχίο ανώτατης, ή ανώτερης σχολής
·         Πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS OFFICE, ή και εμπορικών προγραμμάτων
·         Επαρκής γνώση της Αγγλικής
·         Υπευθυνότητα, οργάνωση, συνέπεια και εστίαση στον πελάτη
·         Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση ομάδας
·         Ικανότητα επικοινωνίας και καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος
·         Προϋπηρεσία σε διεύθυνση πολυκαταστήματος, ή μεγάλου καταστήματος ανεξαρτήτως κλάδου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: steileviografiko@gmail.com

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες