Ζητούνται από εταιρεία στην βιομηχανία τροφίμων οι παρακάτω ειδικότητες:

Μάγειρας
Οδηγοί
Προσωπικό κουζίνας
Άμεση πρόσληψη, πλήρη ασφάλιση και πλήρης εργασία.
Πληροφορίες 12:00μμ - 19:00. Τηλ.: 69 45 955 864.   Βιογραφικο θα εκτιμηθεί!
staffchios20@gmail.com   (ΖΥ 0124)

 

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες