Χίος, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα

για λάντζα, κουζίνα και συσκευασία σε Catering μόνο πρωινές ώρες. Πληρ. στο τηλ. 6908333352.