Χίος, Τρίτη 7 Ιουλίου

Ζητούνται άτομα για κουζίνα, λάντζα και σέρβις.

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Πλήρη απασχόληση ασφάλιση και δυνατότητα εργασίας και τον χειμώνα. Πληρ. στο τηλ.: 6947377400 (ΖΥ 0086)