Χίος, Πέμπτη 9 Απριλίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς

από κατάστημα εστίασης στην πόλη της Χίου. Πληρ. στο τηλ. 6937465591.(ΖΥ 0125)