Ζητούνται για τις παρακάτω ειδικότητες άτομα:

Οδηγός (με απλό δίπλωμα οδήγησης για ΙΧ)  -Λάντζα -Βοηθοί κουζίνας -Μάγειρες Πλήρης απασχόληση, Πλήρης ασφάλιση.

Τηλ. επικοινωνίας: 69 71 678 231 (ΖΥ 0132)

Επιλογή: 
Μικρές αγγελίες