Χίος, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες και νέοι

για παραγωγή καφέ και εξυπηρέτηση σε ταμείο. Εμπειρία στον καφέ και στις συναλλαγές θα εκτιμηθούν. Στοιχεία επικοινωνίας ή βιογραφικά στο horecachios@gmail.com