Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος

Ο Βούρος στο Ομήρειο

Εργαστήρια στον Βούρο Λειβαδίων

18/09/2023 - 06:13

Στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου «Ο Γεώργιος Βούρος» θα λειτουργήσουν την επιμορφωτική περίοδο 2023 - 2024 τα εξής πολιτιστικά...