«Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός Αλγόριθμος Νεοπλασματικών Νοσημάτων» ξενοδοχείο Χανδρής

Σημαντικό Ιατρικό Συνέδριο στη Χίο

04/05/2019 - 07:36

Μία ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική συνάντηση με θέμα «Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός Αλγόριθμος Νεοπλασματικών Νοσημάτων» πραγματοποιείται το...