Οδός Κωνσταντίνου Μίχαλου

Φτου & Βγαίνω στην οδό Κωνσταντίνου Μίχαλου

17/05/2023 - 14:06

Ο Κ. Μίχαλος ήταν σημαίνων μέλος της γνωστής για τις ευεργεσίες της οικογένειας Μιχάλου, που οι επαγγελματικές δραστηριότητες...

Στην οδό Κωνσταντίνου Μίχαλου στις… Φυλακές

13/05/2023 - 09:43

Ο Κ. Μίχαλος ήταν σημαίνων μέλος της γνωστής για τις ευεργεσίες της οικογένειας Μιχάλου, που οι επαγγελματικές δραστηριότητες ξεκίνησαν με εμπόριο...