οδός Στρατηγού Βορριά

Φτου & Βγαίνω στην οδό Στρατηγού Βορριά

24/10/2021 - 00:00

Ο Στρατηγός Βορριάς ήταν ο… ήρωας της διπλανής πόρτας. Ξεκίνησε από την γειτονιά της ΕΜΧ στην αρχή του Φραγκομαχαλά και έφτασε μέχρι Αρχηγός Στρατιάς...

Στην… ηρωϊκώς απλή, οδό Στρατηγού Βορριά

23/10/2021 - 17:20

Ο Στρατηγός Βορριάς ήταν ο… ήρωας της διπλανής πόρτας. Ξεκίνησε από την γειτονιά της ΕΜΧ στην αρχή του Φραγκομαχαλά και έφτασε μέχρι Αρχηγός Στρατιάς...