Χίος, Παρασκευή 3 Ιουλίου

143 θέσεις με 5μηνη κοινωφελή εργασία στο Δήμο Χίου και από 8 σε Ψαρά και Οινούσσες

Από Μ. Δευτέρα οι αιτήσεις, μέσω του oaed.gr
Παρ, 03/04/2015 - 11:19

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 10.00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε δήμους της χώρας, με τους Δήμους Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, να προκηρύσσουν 143, 8 και 8 θέσεις εργασίας αντίστοιχα.
Με το νέο πρόγραμμα, 32.433 άνεργοι θα προσληφθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 5 μηνών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με χρήση του πεδίου «καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Αναλυτικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Νομό μας είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

90

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

6

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

3

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

5

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

 

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε, τουλάχιστον, μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
- Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
- Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
- Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με μοριοδότηση, η οποία βασίζεται σε πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

- Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
- Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,
- Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
- Την ηλικία, και
- Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 27-4-2015 στις 12 μ.μ.

Σχετικά Άρθρα

Πέμ, 02/07/2020 - 21:57

Ποδαρικό στις 2.20 το μεσημέρι της Πέμπτης έκανε στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης» της Μυτιλήνης η πρώτη ολλανδική πτήση τσάρτερ της εταιρείας Corendon.

Συνολικά αποβιβάστηκαν στον νέο τερματικό σταθμό 110 ταξιδιώτες, τους οποίους υποδέχθηκαν η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και το Επιμελητήριο Λέσβου, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας στο νησί μας, έχοντας ετοιμάσει ένα μικρό τελετουργικό με παραδοσιακή μουσική και χορευτές, ενώ κερνούσαν διάφορα εδέσματα από τοπικά προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πτήση της Corendon που ξεκίνησε από το Άμστερνταμ, προσγειώθηκε πρώτα στο αεροδρόμιο «Αρίσταρχος ο Σάμιος» στη Σάμο, αποβιβάζοντας περίπου 70 ταξιδιώτες, πριν έρθει στη Μυτιλήνη.

Μ

Σύμφωνα με το "Νησί" της Μυτιλήνης, με βάση τα μέτρα ασφαλείας που έχει αποφασίσει η πολιτεία για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, περίπου 30 Ολλανδοί επιβάτες της πτήσης, ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά για τον κορονοϊό. Μια αναγκαία διαδικασία, που ωστόσο καθυστέρησε αρκετά την έξοδο από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.