Χίος, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου

34.000 ευρώ η πρώτη δημοτική χρέωση για το «λουκέτο» στην ΕΝΑ

Παρ, 09/02/2018 - 14:45

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο τροποποιήθηκε για το συγκεκριμένο σκοπό ο προϋπολογισμός, στο επόμενο, που θα γίνει την Τετάρτη, το δημοτικό συμβούλιο Χίου θα κληθεί να εγκρίνει την καταβολή, για λογαριασμό του Δήμου, ως μετόχου στην υπό εκκαθάριση ΕΝΑ Χίου,  34.000 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλόμενα σε Εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

«Οι εκκαθαριστές ορκωτοί λογιστές έδωσαν – καλώς για να μην υπάρξουν συνέπειες και στους ίδιους αλλά και στα μέλη των Δ.Σ. της εταιρείας- προτεραιότητα στην εξόφληση οφειλών σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το σύνολο αυτών των οφειλών φτάνει στα 98.000 ευρώ και το μερίδιο του δήμου υπολογίζεται στα 34.000 ευρώ», ανέφερε στο Ράδιο «Α» ο Αντιδήμαρχος, Στρατής Γδύσης.

Εννοείται ότι το έργο των εκκαθαριστών συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν κι άλλα οφειλόμενα, που αφορούν ιδιώτες.

Σχετικά Άρθρα

Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Τρί, 18/09/2018 - 10:26

Ο Δήμος Χίου καλεί τους ιδιοκτήτες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, να καταθέσουν δήλωση περί απαλλαγής από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο συγκεκριμένο ακίνητο αφού σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν.4555 (ΦΕΚ 133 /19-7-2018 τεύχος Α- Πρόγραμμα Κλεισθένης 1) προβλέπεται η απαλλαγή, από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Μπελέγρης, θα  συνεχίζει η χρέωση στα ακίνητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες  οφειλές στην Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον ορίζεται ότι μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171).

Η υπεύθυνη δήλωση θα καταθέτεται στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) Δήμου Χίου και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο διακοπής ηλεκτροδότησης.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4555/18 (δηλ. μέχρι 19.07.2018), κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του N.4555/18 (δηλ. μέχρι 19.07.2018), υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

diloste_ti_diakopi_tis_ilektrodotisis_kai_ston_dimo