4.110 τα πλοία του ελληνόκτητου στόλου

Τετ, 22/03/2023 - 19:17

Πρωταγωνιστικός παραμένει ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι, όπως πληθώρα ερευνών και αναλύσεων επιβεβαιώνουν συχνά. Βάσει της έκθεσης Μαρτίου 2023 του Greek Shipping Co-operation Committee (δεδομένα έως και τις 17 Μαρτίου), ο ελληνόκτητος στόλος απαρτίζεται από 4.110 πλοία, καθένα εκ των οποίων αθροιστικής χωρητικότητας 349.217.144 dwt (204.347.362 gt). Σημειώνεται ότι καθένα από τα πλοία αυτά διαθέτουν χωρητικότητα άνω των 1.000 gt.

Σε ετήσια βάση, έχει καταγραφεί μείωση του στόλου της τάξεως του 0,7% σε αριθμό πλοίων (30 πλοία) και 1,7% σε όρους χωρητικότητας (6.125.550 dwt). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δεδομένα του 2023, τα οποία προέρχονται από την S&P Intelligence Market, δεν συμπεριλαμβάνονται 199 ελληνόκτητα πλοία χωρητικότητας 15.423.866 dwt, τα οποία βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Οι τύποι πλοίων

Τα περισσότερα πλοία που απαρτίζουν τον ελληνόκτητο στόλο είναι bulk carriers και δεξαμενόπλοια, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη χύδην ναυτιλία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του στόλου. Συγκεκριμένα, 2.002 πλοία είναι bulk carriers, ενώ 746 είναι πετρελαιοφόρα και 513 μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου ή πετροχημικών. Επιπλέον, 346 είναι containerships, 215 είναι υγραεριοφόρα, 183 είναι μεταφοράς εμπορευμάτων, 55 είναι άλλου τύπου και 50 είναι επιβατηγά.

Σε σύγκριση με το 2022, ο στόλος των bulk carriers έχει αυξηθεί κατά 87 πλοία (6,1 εκατ. dwt), εκείνος των πετρελαιοφόρων έχει μειωθεί κατά 49 πλοία (8 εκατ. dwt), ενώ εκείνος μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου ή πετροχημικών έχει αυξηθεί κατά 16 πλοία (165.470 dwt).

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι ο στόλος υγραεριοφόρων έχει καταγράψει πτώση 56 πλοίων χωρητικότητας 3,1 εκατ. dwt, ενώ εκείνος των containerships πτώση 29 πλοίων, χωρητικότητας 1,8 εκατ. dwt.

Ο ελληνόκτητος στόλος έναντι του παγκόσμιου

Η ελληνική πλοιοκτησία αφήνει ανεξίτηλο το σημάδι της διεθνώς, γεγονός που καθίσταται επόμενο δεδομένου ότι τα ελληνόκτητα πλοία αντιστοιχούν στο 24,4% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων, στο 15,8% του παγκόσμιου στόλου bulk carriers και στο 10,5% του παγκόσμιου στόλου υγραεριοφόρων.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 6,7% του στόλου σε αριθμό πλοίων, αλλά στο 15,3% σε όρους χωρητικότητας, αντανακλώντας την ισχυρή παρουσία των Ελλήνων στις βασικές αγορές της ναυτιλίας.

Το orderbook των Ελλήνων

Επί του παρόντος, στο orderbook υπάρχουν 199 πλοία Ελλήνων: τα 63 είναι υγραεριοφόρα, τα 47 πετρελαιοφόρα, τα τρία πετροχημικά δεξαμενόπλοια ή μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου, τα 30 bulk carriers, τα 53 containerships και τα τρία cargo vessels.

Η ηλικία του ελληνόκτητου στόλου

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανανεώνουν συνεχώς τους στόλους τους, απαραίτητο συστατικό για την ανταγωνιστικότητα της ελληνόκτητης ναυτιλίας σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο κανονιστικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τον ελληνόκτητο στόλο να είναι νεότερος σε ηλικία σε σύγκριση με τον παγκόσμιο.

Σε αριθμό πλοίων, η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου είναι 13,2 έτη, έναντι 17,8 ετών για τον παγκόσμιο στόλο.

Τα κύρια νηολόγια

Τα πλοία του ελληνόκτητου στόλου είναι εγγεγραμμένα σε 32 νηολόγια. Τα νηολόγια της Λιβερίας και των Νήσων Μάρσαλ είναι εκείνα που πρωταγωνιστούν στον ελληνόκτητο στόλο, καθώς καταλαμβάνουν το 26,3% και το 25,8% σε αριθμό πλοίων. Ακολουθούν τα νηολόγια της Μάλτας, της Ελλάδας και του Παναμά, με ποσοστά 13,6%, 12,1% και 8% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων της ετήσιας έρευνας του Committee, το ελληνικό νηολόγιο απαρτίζεται από 496 πλοία χωρητικότητας 52,8 εκατ. dwt, καταγράφοντας μείωση σε σύγκριση με το 2022, οπότε και απαρτιζόταν από 570 πλοία χωρητικότητας 59,6 εκατ. dwt.

Πηγή: naftikachronika.gr

Σχετικά Άρθρα