995.000 ευρώ από το νέο Leader για χρηματοδότηση επενδύσεων στη Χίο!

Υποβολή προτάσεων έως τις 29 Νοεμβρίου 2021
Δευ, 06/09/2021 - 11:27

Νέο Leader για τη Χίο ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, όπως ενημερώνει μέσω της ΕΤΑΧ, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα ο Πρόεδρός της, Ιάκωβος Αμύγδαλος.

Η ETAX δημοσιεύει μια νέα πρόσκληση για ιδιωτικές επενδύσεις, περίληψη της οποία επισυνάπτεται, σύμφωνα με την οποία θα διατεθούν 995.000 ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσων, με το ποσοστό της χρηματοδότησης σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνει και στο 85%.

Η νέα πρόσκληση αφορά κυρίως επενδύσεις που στοχεύουν επαγγέλματα γύρω από την αλιεία αλλά όχι μόνο.

Ενδεικτικά κάποιες δράσεις αφορούν αλιευτικό τουρισμό, μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αλλά και σχεδόν κάθε είδους επένδυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, εστίασης, βιοτεχνίας, εμπορίου και υπηρεσιών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων είναι η 10 Σεπτεμβρίου 2021 και λήξης η 29 Νοεμβρίου 2021.

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της, οι περιοχές παρέμβασης αλλά και ο πίνακας με τους επιλέξιμους ΚΑΔ, είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στη διεύθυνση: https://leaderchios.gr ενώ για κάθε διευκρίνηση οι επενδυτές μπορούν να στείλουν email στο info@leaderchios.gr.

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα