Από 1η Μάη αλλάζει το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Πέμ, 18/04/2019 - 15:42

Η ΔΕΗ Α.Ε. υπενθυμίζει στους πελάτες της που κάνουν χρήση του οικιακού τιμολογίου με χρονοχρέωση (μειωμένο – νυχτερινό), ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρινή περίοδο  το συνεχές  ωράριο  23 :00  έως  07 :00 ,   όπως κάθε χρόνο,  από  1 ης  Μαΐο υ  20 19  έω ς  31 ης  Ο κτωβ ρί ου 2019.

 

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από τα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. (https://www.dei.gr/el)  και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (https://www.deddie.gr/)

Σχετικά Άρθρα