Αποζημίωση σε αλιείς λόγω πανδημίας

Παρ, 16/07/2021 - 09:57

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων της δεύτερης πρόσκλησης για τη δράση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Η εν λόγω δράση αφορά την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς αλιείς, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση για τις μηχανότρατες ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και η μέγιστη σε 24.000 ευρώ, ενώ για τα γρι-γρι η ελάχιστη στις 8.000 ευρώ και η μέγιστη μηνιαία αποζημίωση σε 24.000 ευρώ.

Αυξημένα είναι τα ποσά που αφορούν στα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη, σε σχέση με την πρώτη πρόσκληση, καθώς πλέον η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, αντί των 2.000 ευρώ που ήταν στην πρώτη πρόσκληση, και η μέγιστη σε 15.000 ευρώ, έναντι των 10.000 ευρώ της πρώτης πρόσκλησης.

Τέλος, στα ίδια επίπεδα παραμένουν οι αποζημιώσεις για τα σκάφη παράκτιας αλιείας, με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ξεκινά από τα 900 ευρώ και η μέγιστη να αγγίζει τα 4.500 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα