Ενημέρωση για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Leader

Τρί, 28/09/2021 - 10:05

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (ΕΤΑΧ) καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στην Ενημερωτική Εκδήλωση για την 1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα CLLD  /Leader Ιδιωτικού Χαρακτήρα που διοργανώνει την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Microsoft Teams και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν πατώντας στον σύνδεσμο: https://leaderchios.gr/enimerosi την ώρα της τηλεδιάσκεψης.

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος, οι κανόνες επιλεξιμότητας και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Κατόπιν, θα απαντηθούν ερωτήσεις του κοινού σχετικές με την πρόσκληση και τις διαδικασίες υποβολής.

Η πρόσκληση αφορά σε επενδύσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη την αλιευτικών περιοχών (Τουρισμός, Εστίαση, Υπηρεσίες) αλλά και σε επενδύσεις σχετιζόμενες με την αλιεία (Αλιευτικός Τουρισμός, Υγιεινή και Ασφάλεια επί των Αλιευτικών Σκαφών, Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας), με ποσοστά ενίσχυσης από 50 έως 85%. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών αιτήσεων στήριξης είναι η 29η Νοεμβρίου 2021.

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΧ: www.leaderchios.gr δημοσιεύεται η 1η Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα καθώς και επιπλέον ενημερωτικό υλικό για το CLLD/LEADER.

 

Σχετικά Άρθρα