Λεφτά για την ΕΜΧ... υπάρχουν

Κερδοφορία στον Συνεταιρισμό της Μαστίχας
Δευ, 23/05/2022 - 16:03

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχοντας ολοκληρώσει τη σύνταξη των οικονομικών της Kαταστάσεων για το έτος 2021, ανακοινώνει τα εξής:

«Σε συνέχεια της καλής πορείας των προηγούμενων χρόνων και κατά το έτος 2021 σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στον Κύκλο Εργασιών της Ένωσης, ο οποίος ανήλθε σε 23.122.596,45€ έναντι €19.667.293,72€ το 2020, σημειώνοντας άνοδο 17,57%.

Τα Καθαρά Αποτελέσματα - «Κέρδη Χρήσεως προ φόρων» ανήλθαν σε 4.684.341,87€ έναντι των 3.074.330,67€ πέρυσι σημειώνοντας επίσης αύξηση 52,37%.

Τέλος, το Πλεόνασμα Χρήσης προς διάθεση στους παραγωγούς μετά τις νόμιμες παρακρατήσεις, αυξήθηκε σε 3.952.472,40€ από 2.569.365,20€, που ήταν το 2020.

Παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας, το 2021 η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ενίσχυσε σημαντικά τα αποτελέσματα Χρήσεως και τον Κύκλο εργασιών της πετυχαίνοντας ισχυρή κερδοφορία οδηγούμενη από τους εξής κυρίως παράγοντες:

• Την περεταίρω αύξηση των διεθνών πωλήσεων

• Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας στον κύκλο εργασιών

• Τη βελτιστοποίηση και καθετοποίηση των μεθόδων της παραγωγικής διαδικασίας, τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη βέλτιστη Διοικητική λειτουργία,

Για τη Χρήση του τρέχοντος έτους (2022), παρά τα σημάδια της έντονης αστάθειας που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον, οι διεθνείς αγορές και παρά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που οδήγησε σε μείωση της εσοδείας 2021 κατά 3,5 τόνους μαστίχας, -σε σχέση με την προηγούμενη-, θεωρούμε εφικτή τη συνέχιση της πολύ καλή οικονομικής πορείας του Συνεταιρισμού».

Σχετικά Άρθρα