Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο... περίμενε για "πράσινες" και "ψηφιακές" χρηματοδοτήσεις

Δευ, 27/05/2024 - 10:38

Στην καθυστέρηση υλοποίησης  χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα εκείνων της «πράσινης μετάβασης» και του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ» αναφέρεται με επιστολή του στον Κωνσταντίνο Σκρέκα, Υπουργό Ανάπτυξης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, Παντελής Λεγάτος, ο οποίος τονίζει ότι ενώ οι επιχειρηματίες κατέβαλαν το ποσό για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που είχαν εγκριθεί, αναμένουν όμως ακόμη την επιχορήγηση .

Αναλυτικά σημειώνει:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Τον Μάρτιο του 2023 προκηρύχθηκαν οι δέσμες δράσεων με την ονομασία «Πράσινη Μετάβαση» καθώς και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», με βασικό στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να καταστούν ψηφιακά ωριμότερες, αλλά και περιβαλλοντικά πιο ευαίσθητες.

Ωστόσο το γεγονός ότι:

  • η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων απεδείχθη ιδιαίτερα μακρά, ενώ
  • το Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΚΕ) δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή Αιτημάτων Ελέγχου από τους επενδυτές

 

έχουν ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα όσους απεφάσισαν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια στις εν λόγω δράσεις, καθώς δεν μπορούν να λάβουν την αναλογούσα επιχορήγηση για τις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.

Τούτο όπως αντιλαμβάνεστε έχει πολλαπλές βλαπτικές συνέπειες:

  • Επενδυτικά σχέδια πολλών εκατομμυρίων ευρώ έχουν «παγώσει» με αποτέλεσμα να μην κινείται η αγορά (προμηθευτές, κατασκευαστές, ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.ά.)
  • Οι επιχειρήσεις χάνουν το όποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς, ιδιαίτερα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, ο χρόνος έχει «άλλη διάσταση» και η τεχνολογία αιχμής αλλάζει ταχύτατα.
  • Δημιουργείται μία αρνητική διάθεση των μικρομεσαίων να «εμπλακούν» σε διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων."

Σχετικά Άρθρα